Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi ir vadlīnijas, kurām apmeklētājam ir jāpiekrīt ievērot, lai varētu izmantot vietni vai pakalpojumu.

Comperia lietošanas noteikumi

Vietnes www.comperia.lv (turpmāk tekstā – Vietne) īpašnieks un administrators ir “Comperia”, (turpmāk tekstā – Īpašnieks).

Īpašnieks patur sev tiesības papildināt vai mainīt Vietnē esošo informāciju un noteikumus. Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot brīvu pieeju Vietnei.

Apmeklētājs – fiziska persona, kura internetā apmeklē Vietni www.comperia.lv.

Apmeklētāja sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai, pilnvērtīgai un precīzai, kā arī Apmeklētājam ir jāpaziņo Comperia par jebkādām sniegtās informācijas izmaiņām.

Vietnes saturam ir informatīvs raksturs un informācija, kas iekļauta vietnē un nevar tikt uzskatīta par konkrētu pakalpojuma piedāvājumu!

Vietnē ir apkopota informācija par citu juridisku firmu piedāvātajiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Konkrētas, detalizētas, paskaidrojošas atbildes uz Apmeklētāja interesējošajiem jautājumiem (piemēram, norādes par kavētiem maksājumiem, norādes par neveiktiem maksājumiem, darbības kodekss un politikas par atbildīgu kreditēšanu, maksu atklāšana, tostarp gada procentu likmes, atjaunošanas politika, kontaktinformācija u.c.), kas radušies apmeklējot Vietni, ir pieejama konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Vietnē ietvertā informācija un veicamās funkcijas negarantē, kā arī neuzņemas atbildību par Apmeklētāja iespējamām kļūdām, kā arī nav atbildīga par Vietnē esošās informācijas piemērotību katram Apmeklētājam.

Informācija, kas tiek atspoguļota ir uzskatāma par informatīva rakstura un Īpašnieks nav atbildīgs par Vietnes Apmeklētāju pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajām darbībām, kas tiek veiktas pēc Vietnes apmeklējuma un atsaucoties uz Vietnes ievietoto informācijas apjomu vai ieteikumiem.

Vietnē sniegtā informācija netiek atsevišķi pārbaudīta, tā tiek ievietota, pamatojoties uz drošiem informācijas avotiem.

Vietnē norādītās izmaksas ir sniegtas informatīviem nolūkiem, ja vien vietnē nav norādīta cita informācija. Izmaksas iesakām pārbaudīt pirms konkrēta darījuma veikšanas konkrētā pakalpojumu sniedzēja mājas lapā.

Īpašnieks ir tiesīgs Vietnē izvietot saites uz citu fizisku un/vai juridisku personu piederošām vai pārraudzībā esošām mājas lapām, pamatojoties uz to Vietne var saturēt šāda veida ārējās saites, t.sk. piekļuvi trešās puses mājas lapām, kā arī var piedāvāt vai informēt par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem u.tml. Par trešās puses piedāvāto mājas lapu saturu, t.sk. šādu pušu piedāvāto produktu un pakalpojumu saturu Īpašnieks neuzņemas atbildību un neveic pārbaudes. Vietne nav atbildīga par citu mājas lapu drošību. Jums jāapzinās, ka drošība šajās vietnēs var atšķirties no Vietnes.

Vietnes Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem (tiešiem, netiešiem vai nejaušiem) vai bojājumiem (tiešiem, netiešiem), kas radušies no Vietnes izmantošanas, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par Vietnes pieejamību informācijas tīmeklī.

Informācija, kas ievadīta Vietnē ievietotajās pieprasījuma veidlapās netiek atklāta trešajām personām, ja to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti.

Vietnes esošo informāciju var apskatīt un izdrukāt tikai personiskām, nekomerciālām vajadzībām.

Vietnes ievietotie logo, preču zīmes un citu autoru darbi ir autortiesību materiāls, ko aizsargā Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Šie autortiesību materiāli ir Īpašnieka vai citu fizisku/juridisku personu īpašums.

Nevienam Apmeklētājam nav tiesību pārveidot vai mainīt informāciju, kas atrodas šajā Vietnē. Jebkāda Vietnē esoša materiāla publicēšana vai cita veida izmantošana bez „Comperia” iepriekšējas atļaujas ir aizliegta. Noteikumu neievērošanas gadījumā ir pārkāptas autora tiesības un atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie Latvijas Republika normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kas būtu vērstas pret Vietnes sistēmas funkcionalitātes drošību, stabilitāti un ātrumu.

Īpašniekam ir tiesības jebkurā laikā ieviest citus Vietnes izmantošanas noteikumus, kas stājas spēkā brīdī, kad jaunie noteikumi ir publicēti vietnē. Vietnē ievietotās informācijas, izmantošana pēc izmaiņām nozīmē, ka lietotājs piekrīt visiem Vietnes noteikumiem.

Comperia lietošanas noteikumi neattiecas uz citu fizisko/juridisko personu interneta mājas lapām!

Regulāri iepazīstieties ar Vietnes noteikumiem, jo tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. 

Ar mums var sazināties rakstot uz e-pasta adresi: info@comperia.lv vai izmantojot kontaktu formu.