Līgumu noteikumi

Līgums ir dokuments, kas tiek noslēgts starp divām pusēm, šajā gadījumā starp kreditoru un aizņēmēju. Tajā tiek izklāstīti kredīta nosacījumi, kā arī abu pušu tiesības un pienākumi. Pareizi sastādīts līgums ir divu pušu drošības garantija.

Kredītlīgumā jābūt iekļautai šai informācijai

Informācijai jābūt saprotamai, lai aizņēmējam būtu skaidrs, kādu summu un kad viņam ir jāatmaksā. Turklāt līgumā jābūt iekļautai informācijai par procentu likmi un citiem papildu maksājumiem. 

Kreditoram jānorāda, kā var veikt maksājumus par kredītu, piemēram, tie var tikt veikti caur interneta banku vai ar skaidru naudu. Turklāt jāsagatavo maksājumu grafiks.

Līgumā jāiekļauj informācija par nokavējuma sekām un procentiem par maksājuma kavēšanu. Piemēram, var tikt piemērots arī līgumsods par kredītsaistību nepildīšanu. 

Līgumā var būt iekļauti arī citi svarīgi nosacījumi. Piemēram, informācija par obligāto apdrošināšanu.

 

Nepārprotami, līgumam jābūt saprotamam un pieejamam abām pusēm. Ja aizņēmējs nesaprot kādu līguma daļu, viņam ar jautājumiem jāvēršas pie kreditora.

Zemāk jūs variet atrast līguma noteikumus daļai no tiem kreditoriem, ar kuriem mēs sadarbojamies.