Pulkstenis un blakus uz kladēm nolikts kalkulators ar uzrakstu “Līgumsods”

Noderīgi zināt

Kas ir līgumsods?

Jeļena Rozentāle

1 min.

Neveicot maksājumus noteiktā termiņā pakalpojuma sniedzēji patērētajam var aprēķināt ne vien nokavējuma procentus, bet arī līgumsodu. 

Kas ir līgumsods? 

Bieži cilvēki jauc tādus terminus kā soda nauda, kavējuma nauda, soda procenti, nokavējuma procenti un līgumsods. Jāsaprot, ka tie noteikti nav viens un tas pats – kā bieži tiek uzskatīts. 

Civillikumā ir noteikts, ka līgumam ir jābūt sastādītam pēc caurspīdīguma principa ar nepārprotamiem un skaidriem nosacījumiem.  Tieši tāpēc līgumsoda esamību un apjomu noteikti ir jānorāda līgumā. Tā var būt konkrēta summa vai norādītā procentu vērtība, kā arī kāda cita mantiskā vērtība. 

Līgumsodam jābūt samērīgam salīdzinājumā ar nodarītiem zaudējumiem. 

Ja līgumā nav punkta par līgumsodu – tas nav jāmaksā!

Līgumsoda apmērs nedrīkst pārsniegt 10 % no atlikušās parāda summas. 

Kādos gadījumos piešķir līgumsodu? 

Bieži līgumsods tiek piešķirts par saistību neizpildi vispār. Piemēram:

  • Līgumsods par īpašuma bojāšanu īres līgumā. 
  • Līgumsods par smēķēšanu viesnīcas numuriņā. 
  • Līgumsods par terminēta līguma pārtraukšanu pirms līgumā norādītā laika. 
  • Līgumsods par konfidenciālās informācijas izpaušanu u.tml. 

Protams, līgumsodu var piešķirt arī par saistību neizpildi noteiktā termiņā, līgumā norādot kalendāras dienas līgumsoda apmēru. Šī soda aprēķināšanu ir jāpārtrauc brīdī, kad ir sasniegti 10 % no pamatparāda summas. 

Ņemiet vērā, ka līgumsodu var aprēķināt gan par nokavējuma procentiem, gan pamatsummas atmaksas kavējumu. Taču, ja rēķina par abiem, kopsumma joprojām nedrīkst pārsniegt 10 % no neatmaksātās parāda summas.

Ir svarīgi vienmēr pirms līguma parakstīšanas ar jebkādu uzņēmumu, t.sk. kredītiestādiizlasīt līguma nosacījumus un saprast, vai norādīti nosacījumi Jums ir piemēroti un vai tie atbilst likuma pieņemtajām normām. Ziniet savas tiesības un pienākumus, lai neviens Jūs nespētu maldināt.

Jeļena Rozentāle

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas