Diagramma ar mainīgo līkni un vēl divas diagrammas ruļļos – daļa no ekonomikas pamatprincipiem

Noderīgi zināt

Ekonomikas pamatprincipi

Mārtiņš Hercs

2 min.

Ekonomikai ir būtiska loma ikviena cilvēka, tostarp Latvijas iedzīvotāja, dzīvē. Ekonomikas pamatprincipu izpratne palīdzēs iedzīvotājiem pieņemt pamatotus finanšu lēmumus un izprast valstī notiekošos ekonomiskos procesus. Šajā tekstā aplūkosim ekonomikas pamatprincipus.

Piedāvājums un pieprasījums

Viens no ekonomikas pamatprincipiem ir attiecība starp piedāvājumu un pieprasījumu. 

Piedāvājums ir tirgū pieejamo preču un pakalpojumu daudzums, savukārt pieprasījums ir preču un pakalpojumu daudzums, ko patērētāji vēlas iegādāties. 

Tirgus cenas un saražoto preču un pakalpojumu daudzums ir atkarīgs no piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvara.

Kaudzītes ar monētām, kuras nav abām pusēm aptver vīrieša plaukstas – inflācijas sekas un ekonomikas pamatprincipu ietekme

Inflācija un monetārā politika

Inflācija ir preču un pakalpojumu cenu līmeņa pieaugums. Tas var izraisīt iedzīvotāju pirktspējas samazināšanos. 

Inflācijas kontrolē liela nozīme ir Centrālās bankas regulētajai monetārajai politikai. Naudas piedāvājuma un procentu likmju kontrole palīdz noturēt inflāciju ilgtspējīgā līmenī.

Budžets un nodokļi

Katram iedzīvotājam ir svarīgi izprast budžeta procesu un valsts nodokļu sistēmu. 

Budžets ir valdības finanšu plāns, kas nosaka tās izdevumus un ieņēmumu avotus. Nodokļi ir galvenais valdības ieņēmumu avots. 

Pareiza budžeta līdzekļu izmantošana nodrošina ekonomikas un sabiedrisko pakalpojumu attīstību. 

Uzņēmējdarbības loma

Uzņēmējdarbībai ir būtiska nozīme valsts ekonomikas attīstībā. Uzņēmēji rada jaunas darbavietas, inovatīvus produktus un veicina ražošanas izaugsmi. 

Uzņēmējdarbības atbalstīšana, radot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi un piekļuvi finansējumam, veicina ekonomikas attīstību. 

Trīs dažādu valstu uzņēmēji tur sarkanu mainīgo līkni, jo pasaules tirdzniecība ir daļa no ekonomikas pamatprincipiem

Pasaules tirdzniecība un starptautiskā ekonomika

Latvija ir daļa no pasaules ekonomikas un ir atkarīga no pasaules tirdzniecības.

Izpratne par starptautiskās tirdzniecības principiem un valsts lomu pasaules ekonomiskajā kopienā palīdzēs iedzīvotājiem labāk orientēties pasaules ekonomikas procesos. 

Darba un izglītības loma

Darbaspēks ir galvenais ražošanas un ekonomiskās izaugsmes faktors. 

Izglītībai un apmācībai ir svarīga nozīme augsti kvalificētu darbavietu radīšanā un darba ražīguma palielināšanā.

Ilgtspējīga attīstība

Arvien svarīgāka kļūst ilgtspējīgas attīstības nepieciešamības atzīšana. Tas ietver līdzsvaru starp ekonomisko izaugsmi, sociālo labklājību un vides aizsardzību. 

Iedzīvotājiem būtu jāatbalsta centieni nodrošināt videi draudzīgus enerģijas avotus un resursu izmantošanu.


Izpratne par ekonomikas pamatprincipiem ir svarīga ikvienam. Ekonomika ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, finanšu lēmumus un valsts nākotni. Šo principu pārzināšana ļaus iedzīvotājiem labāk orientēties ekonomikas procesos un veicināt visas sabiedrības labklājību. 

Mārtiņš Hercs

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas