Kaudzītes ar monētām augošā secībā, ko pastiprina divas augšup vērstas bultiņas – plašas finanšu tirgus iespējas

Noderīgi zināt

Finanšu tirgus

Mārtiņš Hercs

4 min.

Iegūstiet zināšanas par finanšu tirgu, lai veiksmīgi investētu dažādos finanšu instrumentos. 

Kas ir finanšu tirgus?

Finanšu tirgus ir dinamiska vieta, pilna ar iespējām un finansiāliem riskiem. Tā ir vieta, kur notiek dažādas finanšu darbības un katru dienu piedalās tūkstošiem cilvēku tirdzniecībā, ieguldot savus līdzekļus. 

Finanšu tirgus ietver gan tradicionālās biržas, gan arī virtuālās tirdzniecības platformas, kurās tiek piedāvāti dažādi finanšu instrumenti, tai skaitā akcijas, obligācijas un citi vērtspapīri. Finanšu tirgus nodrošina iespēju uzņēmumiem iegūt kapitālu, bet investoriem – iespēju ieguldīt un gūt peļņu.

Starp finanšu tirgus dalībniekiem var būt ne tikai investori un uzņēmumi, bet arī bankas un citi finanšu pakalpojumu sniedzēji. Katrs no šiem dalībniekiem veic svarīgu lomu tirgus darbībā un ietekmē tā svārstības.

Vīrietis sēž pie rakstāmgalda un monitoros pēta grafikus ar finanšu tirgus svārstībām

Finanšu tirgus veidi

Finanšu tirgus var iedalīt dažādos veidos, atkarībā no to funkcijām un raksturīgajām iezīmēm. Viens no iespējamiem iedalījumiem ir šāds: 

  • Naudas tirgus un kapitāla tirgus. Naudas tirgus ir vieta, kur tiek tirgoti īstermiņa finanšu instrumenti, kas ir viegli pārvēršami par naudu. Piemēram, valsts un privāto uzņēmumu parādzīmes un valūtas. Savukārt kapitāla tirgus ir vieta, kur tiek piedāvāti iegādei ilgtermiņa finanšu instrumenti, kas ir saistīti ar uzņēmumu kapitāla palielināšanu vai samazināšanu. Piemēram, akcijas un obligācijas. 
  • Primārais tirgus un sekundārais tirgus. Primārais tirgus ir vieta, kur tiek pārdoti jauni finanšu instrumenti, kas tiek izdoti pirmo reizi. Piemēram, ja uzņēmums izlaiž jaunas akcijas vai obligācijas, lai piesaistītu līdzekļus. Bet sekundārais tirgus ir vieta, kur tiek tirgoti jau esoši finanšu instrumenti, kas ir pārņemti no citiem tirgus dalībniekiem. Piemēram, ja investors pārdod vai pērk akcijas vai obligācijas, kas jau ir apgrozībā, tas notiek sekundārajā tirgū.
  • Regulētais tirgus un neregulētais tirgus. Regulētais tirgus ir vieta, kuram ir noteikti darbības kritēriji un prasības, kas ir saskaņotas ar attiecīgajiem tiesību aktiem un uzraudzības iestādēm. Piemēram, birža ir regulēts tirgus, kurā tiek tirgoti reģistrēti un noteiktām prasībām atbilstoši finanšu instrumenti. Savukārt neregulētais tirgus ir vieta, kurai nav noteiktu darbības kritēriju un prasību, līdz ar to tirgus dalībnieki paši nosaka noteikumus un nosacījumus. Piemēram, starpbanku tirgus, kur bankas savā starpā tirgo naudu, valūtas un citus finanšu instrumentus, tiek uzskatīts par neregulētu tirgu. 

Finanšu tirgus Latvijā

Latvijas finanšu tirgus ir daļa no Eiropas un pasaules finanšu tirgus, un tas ir atvērts starptautiskajai sadarbībai un konkurencei. Latvijas finanšu tirgus ir attīstījies pēdējo 10 gadu laikā, izveidojot uz tirgu orientētas finanšu sistēmu tiesiskos pamatus un institucionālo struktūru. Latvijas finanšu tirgus ir integrēts ar eiro zonas finanšu tirgu, jo Latvija ir eiro zonas dalībvalsts kopš 2014. gada. Latvijas finanšu tirgus ir arī pakļauts ES tiesību aktiem un prasībām, kas regulē finanšu tirgus darbību un uzraudzību.

Latvijas finanšu tirgus uzraudzību veic Latvijas Banka, kas ir atbildīga par monetāro politiku, rezervju pārvaldīšanu, maksājumu sistēmu nodrošināšanu un statistikas sniegšanu. Latvijas Banka ir Eiropas Centrālās Bankas (ECB) sistēmas dalībniece, un tā sadarbojas ar citām ES un starptautiskām finanšu iestādēm.

Latvijas finanšu tirgus galvenie dalībnieki ir bankas, apdrošināšanas sabiedrības, ieguldījumu fondi, pensiju fondi, finanšu instrumentu tirgus organizētāji un citi finanšu starpnieki. Latvijas finanšu tirgus piedāvā dažādus finanšu instrumentus un tiek sadalīts naudas un kapitāla, primārajā un sekundārajā tirgū. Latvijas finanšu tirgus ir arī regulēts un neregulēts, atkarībā no tā, vai finanšu instrumenti tiek tirgoti biržā vai starpbanku tirgū.

Latvijas finanšu tirgus galvenie rādītāji ir finanšu tirgus apjoms, likviditāte, efektivitāte, stabilitāte un attīstība. Finanšu tirgus apjoms ir kopējā vērtība, kas tiek tirgota finanšu tirgū noteiktā laika periodā. Likviditāte ir spēja pārdot vai pirkt finanšu instrumentus bez lielām cenu svārstībām. Efektivitāte ir spēja atspoguļot visu pieejamo informāciju finanšu instrumentu cenās. Stabilitāte ir spēja saglabāt finanšu tirgus darbību un novērst krīzes situācijas. Attīstība ir spēja piedāvāt dažādus un kvalitatīvus finanšu instrumentus un pakalpojumus, kas atbilst tirgus dalībnieku vajadzībām un interesēm.

Dators un telefons ar ekrānos ieslēgtiem finanšu tirgus grafikiem un cenu svārstībām

Finanšu tirgus riski

Finanšu tirgus piedāvā ne tikai iespējas, bet arī nes dažādus riskus, kas var ietekmēt gan uzņēmumu, gan investoru. Lai gan šis tirgus ir dinamisks un bagāts ar potenciālu peļņu, ir svarīgi apzināties un saprast arī ar to saistītos riskus.

  • Viena no būtiskākajām riska sfērām ir cenu svārstības. Finanšu instrumentu cenas var mainīties neprognozējami, reaģējot uz dažādiem tirgus faktoriem un notikumiem gan ekonomikā, gan politikā. Šīs svārstības var ietekmēt gan akciju vērtības, gan obligāciju cenas, tādējādi veidojot gan iespējas, gan riskus investoriem.
  • Valūtas riska aspekts ir vēl viens svarīgs elements, jo globālais finanšu tirgus ļauj piedalīties tirdzniecībā ar dažādām valūtām. Valūtas vērtības izmaiņas var ietekmēt gan starptautiskos uzņēmumus, gan investorus, kas iesaistīti valūtu tirdzniecībā, un radīt gan peļņas, gan zaudējumu iespējas.
  • Sistēmiskie riski ir saistīti ar finanšu sistēmas kopējo stabilitāti. Finanšu krīzes, banku sabrukumi un citi sistēmiski traucējumi var izraisīt tirgus nesējiem zaudējumus un negatīvi ietekmēt ekonomiku kopumā.
  • Tirgus likviditātes risks ir saistīts ar to, cik viegli ir pārdot vai iegādāties finanšu instrumentus bez ievērojamām cenu svārstībām. Tirgus nepietiekama likviditāte var sarežģīt aktīvu pārdošanu vai iegādi, it īpaši stresa situācijās.
  • Turklāt, politiskie un ģeopolitiskie riski var ietekmēt finanšu tirgus stabilitāti. Politiskās krīzes, starptautiskās konfliktsituācijas vai politiskās lejupslīdes var radīt nenoteiktību un negatīvi ietekmēt tirgus noskaņojumu.

Lai gan šie riski ir neatņemama finanšu tirgus realitāte, veiksmīgi investori tos pārvalda, veicot rūpīgu analīzi, diversificējot savu portfeli un pielāgojot stratēģiju tirgus apstākļiem. Ieguldīt finanšu tirgū prasa ne tikai finansiālu prasmju un informētību, bet arī piesardzību un gatavību pielāgoties mainīgajiem tirgus apstākļiem.

Ja esiet ieinteresēti piedalīties finanšu tirgū, ir svarīgi izprast pamatprincipus un veikt pietiekamu izpēti. Ieguldījumi prasa sapratni, stratēģiju un pacietību. Sākt var ar nelielām summām, izmantojot dažādus finanšu instrumentus un pakalpojumu sniedzējus.

INVESTĪCIJAS

Mārtiņš Hercs

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas