Viena persona otrai dod rokas naudu, jo vēlas iegādāties nekustāmo īpašumu

Noderīgi zināt

Rokas nauda – darījuma garantija?

Jeļena Rozentāle

2 min.

Iegādājoties kādu īpašumu, citreiz ir nepieciešams pārdevējiem iemaksāt rokas naudu, lai būtu garantija, ka šo zemi, māju vai dzīvokli, viņš nepārdos citiem, bet paturēs iegādes tiesības tieši aiz Jums. 

Kādu summu jāiemaksā?

Šo vienošanos Jūs slēdziet tieši ar pārdevēju, tāpēc par summu būtu jāvienojas savā starpā. Bieži tā ir ap 10% no kopējās īpašuma pārdošanas cenas, taču rokas nauda noteikti var būt mazāka vai lielāka. Pēc būtības rokas naudai ir jābūt tādai, lai kāda no pusēm negribētu lauzt vienošanos – tādejādi tā strādā kā garantija tam, ka pirkums notiks. 

Noteikti ir jāapdomā arī vienošanās termiņš, kurā pirkumam jānotiek. Tam nevajadzētu būt pārāk īsam. Noteikti pakonsultējieties ar savu kreditoru, kur paredzēts ņemt aizdevumu īpašuma iegādei, par termiņiem. Pirms tam, protams, vispār noskaidrojiet, vai aizdevums var tikt Jums piešķirts!

Persona paraksta rokas naudas līgumu, sagatavojot naudu iemaksai

Jāslēdz līgums. 

Lai izvairītos no problēmām, noteikti ir jāslēdz rokas naudas līgums. Vēlams pie notāra, jo tādējādi līgumam būs juridiskais spēks, un neskaidrību gadījumā situāciju varēsiet risināt tiesā, pamatojoties uz Civillikumu. 

Līgums ir jāsastāda korekti. Interneta plašumos noteikti varēsiet atrast vairākus gatavos variantus vai arī uzreiz vēršaties pie notāra. 

Līgumā jānorāda tādu informāciju:

  • Informāciju par nekustāmo īpašumu. 
  • Rokas naudas apmēru.
  • Termiņu, līdz kuram īpašums jāiegādājas. 
  • Nekustāmā īpašuma kopējo pirkuma summu. 

Papildus norādiet, kā rokas nauda tiek iemaksāta un ar kādiem nosacījumiem tiks atgriezta atpakaļ. Vai šī summa tiks ieskaitīta pirkuma summā vai tā būs jāatgriež. Ir iespējams rokas naudu samaksāt skaidrā naudā, bet iesakām tomēr to darīt ar pārskaitījumu, lai būtu pierādījums šīs naudas plūsmai. 

Protams, līgumā jāpiemin arī galvenais nosacījums – kas notiek, ja pirkums nenotiek:

  • Ja pircējs pārdomā iegādāties īpašumu, viņš zaudē iemaksāto rokas naudu. 
  • Ja pārdevējs atceļ darījumu – rokas nauda pircējam jāatgriež dubultā apjomā.

Kam jāpievērš uzmanība?

Kā minēju iepriekš, noteikti pirms iemaksājiet rokas naudu par īpašumu, ko vēlaties iegādāties, vienmēr sazināties ar savu kreditoru – lai nav tā, ka beigās Jums atsaka izsniegt aizdevumu un zaudējiet iemaksāto naudu, kuru iespējams Jums vēl būs jāatmaksā, ja bijāt speciāli paņēmis kredītu

Svarīgi ir pārbaudīt, vai nekustāmam īpašumam nav parādi vai apgrūtinājumi. Parakstot rokas naudas līgumu, ir jābūt uzliktam arī pārdevēja laulātā parakstam, lai izvairītos no situācijas, ka beigās nevar iegādāties īpašumu, jo nav laulāta piekrišanas.

Vīrietis parakstīja rokas naudas līgumu un tagad īpašniekam dod skaidro naudu

Pirms rokas naudas līguma parakstīšanas un, protams, pirms īpašuma iegādes vajadzētu pārliecināties par īpašuma stāvokli. Tas ir nepieciešams, lai nav pārsteigumu un rezultātā situāciju ar iemaksāto naudu nav jārisina caur tiesu, ja beigās atklāsiet, ka īpašuma vērtība ir novērtēta krietni par augstu, neņemot vērā reālo īpašuma stāvokli, bet atteikties no iegādes nav iespējams, jo var pazaudēt samaksāto rokas naudu. Tieši tāpēc iesakām sagatavot un slēgt līgumu tikai ar notāra starpniecību, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām. 

Rokas nauda un priekšlīgums?

Mūsdienās ir iespējams rezervēt nekustāmo īpašumu vēl būvēšanas procesā. Šobrīd tas ir diezgan izplatīts piedāvājums, ko labprāt daudzi arī izmanto. Šajā gadījumā tiek piedāvāts slēgt rezervācijas līgumu vai priekšlīgumu, iemaksājot rezervācijas naudu. Jāsaprot, ka šajā gadījumā tas nebūs iepriekš aprakstītais rokas līgums, līdz ar to pārdevējam, ja līgumā norunātais netiek izpildīts, nebūs Jums jāatgriež iemaksātā nauda dubultā apjomā.

Jeļena Rozentāle

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas