Atslēgas no dzīvokļa un pase, kurā starp lapām ir ielikta drošības nauda

Personīgās finanses

Drošības nauda par īrēto mājokli

Jeļena Rozentāle

2 min.

Iegādāties savu dzīvokli vai māju reti kurš var atļauties, arī hipotekāro kredītu ne visiem izdodas noformēt dažādu iemeslu dēļ. Līdz ar to šādiem cilvēkiem ir iespēja tikai īrēt mājokli. Šajā gadījumā noteikti esiet sastapušies ar to, ka ievācoties īrētajās telpās ir jāmaksā īpašniekam drošības nauda. 

Kas ir drošības nauda?

Tā ir izīrētāja garantija, ka īrnieks pildīs līguma saistības. Pēc LR Dzīvojamo telpu īres likuma noteikumiem izīrētājs drīkst prasīt drošības naudu maksimāli divu mēnešu īres maksas apmērā. Īres līgumā noteikti ir jānorāda drošības naudas summa, kā arī informācija par apmaksas kārtību un izmaksāšanu atpakaļ, īrniekam izbraucot no telpām. 

Ar iemaksāto drošības naudu var segt: 

  • Īres maksu par pēdējiem dzīvošanas mēnešiem. 
  • Maksājumus par komunālajiem u.tml., ja īrnieks nebija veicis apmaksu pilnā apmērā. 
  • Izīrēto telpu remontu, ja bija kaut kas sabojāts dzīvošanas laikā. 
  • Citus nodarītos zaudējumus. 

Ja drošības nauda nebija izlietota un izīrētās dzīvojamās telpas bija nodotas labā stāvoklī, izīrētajam īrniekam ir jāatgriež drošības nauda. Gadījumos, ja rodas domstarpības drošības naudas izlietošanā vai atgriešanā un nespējiet atrisināt jautājumu savā starpā, variet vērsties tiesā.

Pāris sēž uz grīdas atstutējušies pret dīvānu savā jaunajā īrētajā dzīvoklī, par kuru tikko datorā iemaksāja drošības naudu

Svarīgi pievērst uzmanību. 

Bieži līgumos ir norādīts, kādos gadījumos īrniekam netiek atgriezta drošības nauda. Populārākais iemesls ir – par līguma laušanu esiet informējis vēlāk nekā noteikts līguma nosacījumos. Parasti ir jābrīdina mēnesi iepriekš, taču, protams, izīrētājs ar īrētāju vienojoties, līgumā var norādīt citus termiņus, ar kuriem jārēķinās. 

Tātad, ja līguma norādīts, ka Jums uzteikuma termiņš ir mēnesis, bet esiet par to painformējis tikai trīs nedēļas iepriekš – drošības nauda var netikt atgriezta. Par citu vienošanos noteikti jāvienojas rakstiski

Noteikti atceraties, ka vienmēr un visos gadījumos pirms paraksiet līgumu, to ir rūpīgi jāizlasa!  

Gadījumos, ja izīrētājs nevēlas atgriezt drošības naudu, meklējot dažādus nepamatotus iemeslus, noteikti ir jāvadās pēc tā, kas bija rakstīts līgumā. Negodīgas rīcības gadījumā, noteikti vēršaties tiesā. Līdz ar to jebkuras vienošanās, kas bija, noteikti jābūt rakstiskā veidā, jo mutisko vienošanos tiesā būs grūti pierādīt. Piemēram, ka esiet vienojušies, ka drošības nauda tiks izmaksāta arī, ja lauzīsiet līgumu ātrāk, bet tad izīrētājs ir pārdomājis.

Vīrietis ar lupu lasa līgumu, lai pārliecinātos, ka visa informācija par drošības naudu ir norādīta pareizi

Noteikti, izīrējot māju vai dzīvokli, ir jārēķinās ar lieliem izdevumiem. Papildus drošības naudai parasti vēl prasa uzreiz apmaksāt īres maksu par pirmo un pēdējo mēnesi. Ja Jums nav iekrājumi, ko varētu izmantot jaunās dzīvesvietas īrēšanai, Jūs variet paņemt aizdevumu (piemēram, patēriņa kredītu vai kredītlīniju) un atmaksāt to nākamo mēnešu laikā. 

Pirms izīrējiet dzīvojamās telpas noteikti pārliecināties, vai šīs mājoklis atbilst visām Jūsu prasībām un vēlmēm, bet līgums ir likumiski korekti sastādīts, iekļaujot Jums pieņemamus nosacījumus.

Jeļena Rozentāle

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas