Jaundzimušā bērna pēdiņas, kura māte atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un saņem vecāku pabalstu

Noderīgi zināt

Vecāku pabalsts no 2023. gada

Jeļena Rozentāle

2 min.

Lielākā daļa esošo vai topošo vecāku noteikti ir dzirdējuši, ka 2023. gadā ir pamainījušies noteikumi vecāku pabalsta saņemšanai par visiem bērniem, kas ir piedzimuši no šī gada 1. janvāra. Dažus vecākus šie jaunievedumi iepriecina, taču citi ir noraizējušies par katra vecāka nenododamo daļu, tāpēc noskaidrosim sīkāk, kā tas viss strādā. 

Kādi vecāku pabalsta periodi pieejami

Vecāku pabalstam ir tiesīgs pieteikties strādājošais vecāks, kas ir sociāli apdrošināts un ir veicis iemaksas ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējā pusgada laikā vai vismaz 6 mēnešus pēdējo 2 gadu laikā pirms mēneša, no kura tiek piešķirts vecāku pabalsts. 

Ar šo gadu vecāku pabalsta saņemšanas laiks tiek noteikts mēnešos no bērna dzimšanas dienas. Viens no vecākiem, kas nolēmis izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu, var izvēlēties

  1. 13 mēnešus, no kuriem 9 mēneši ir pamatdaļa un pa 2 mēnešiem katram no vecākiem, tātad nenododamā daļa; 
  2. 19 mēnešus, no kuriem 15 mēneši ir pamatdaļa un pārējie mēneši tiek sadalīti vienādās daļās starp diviem vecākiem kā nenododamās daļas. 

Naudas izteiksmē vecāku pabalstam nav lielu izmaiņu:

  • Izvēloties pirmo variantu, tiek piešķirts vecāku pabalsts 60% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas;
  • Pie otrā varianta būs iespēja saņemt 43,75% no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas;
  • Turpretī, turpinot strādāt un neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsta pamatdaļa tiks maksāta 50% līdzšinējo 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. 

Vecāku pabalstu 60% un 43,75% apmērā var saņemt tie, kas bērna kopšanas atvaļinājumā vairs negūst ienākumus kā pašnodarbinātie vai nav nodarbināti darba attiecībās.

Vecāku pabalsts netiek maksāts par periodu, kurā tiek izmaksāts maternitātes pabalsts. Vecāku pabalsta pamatdaļu sāks izmaksāt ar nākamo dienu pēc maternitātes pabalsta beigām. 
Ģimene ar diviem bērniem, kuru vecāki izmanto vecāku pabalsta nenododamo daļu kopā, lai pavadītu laiku kopīgā atpūtā

Vecāku pabalsta nenododamā daļa

Kā noskaidrojām, katram no vecākiem tiek piešķirts 2 mēnešu atvaļinājums, kura laikā tiek maksāts vecāku pabalsts. Šo nenododamo daļu var izmantot līdz bērna 8 gadiem jebkurā laikā, arī vienlaicīgi abiem vecākiem kopā. 

Vecākiem ir iespēja izvēlēties izmantot nenododamo daļu visu uzreiz vai pa daļām. Vienīgais nosacījums – atvaļinājums nevar būt īsāks par vienu kalendāro nedēļu. 

Priekšrocības nenododamai daļai:

  • Jums ir iespēja doties kopējā apmaksātā ģimenes atvaļinājumā biežāk; 
  • Otrs vecāks var palīdzēt ar bērnu, kamēr pirmais vecāks ir bērna kopšanas atvaļinājumā.

Trūkumi nenododamai daļai

  • Nenododamo daļu var pārņemt viens vecāks tikai izņēmumu gadījumos*;
  • Neizmantojot savu daļu līdz bērna 8 gadiem, tiek pazaudēta pabalsta summa un neizmantotās dienas. 

* nav atzīta paternitāte, otrs vecāks ir miris vai ir atņemtas aizgādības tiesības. 

Vecāku pabalsta nenododamas daļas aprēķināšana notiek no pabalsta pieprasītāja vidējās iemaksu algas, tātad mātei no viņas gūtiem ienākumiem, tēvam – no viņa ienākumiem. 

Kā pieteikties vecāku pabalstam? 

Pabalstam jāpiesakās pusgada laikā no brīža, kad tas var būt piešķirts. Visērtāk aizpildīto iesniegumu iesniegt www.latvija.lv vai nosūtīt elektroniski parakstītu ar drošo elektronisku parakstu. Protams, variet to nosūtīt arī pa pastu vai ierasties VSAA klātienē. 

Vecāku pabalsta nenododamai daļai jāpiesakās sekojoši: jāvēršas pie darba devēja ar iesniegumu, lai piešķir bērna kopšanas atvaļinājumu, un tad jāiesniedz iesniegumu VSAA, norādot pabalsta saņemšanas periodu. 

Vecāku pabalsta summa tiks pārskaitīta noradītajā bankas kontā par iepriekšējo mēnesi lēmumā norādītajā datumā. 

Raksts tapis pamatojoties uz VSAA oficiālo informāciju.

Jeļena Rozentāle

Cilvēka roka tur pildpalvu, lai parakstītos uz finanšu jaunumu saņemšanu portālā comperia.lv

Nepalaidiet garām jaunumus finanšu jomā

Piesekojiet jaunumiem, lai būtu informēts un nepalaistu garām aktuālākos piedāvājumus.

Es piekrītu personas datu apstrādei un lietošanas noteikumiem.

Jaunākie raksti

Tēmas