Rūteris ar Wi-Fi

Noderīgi

Kurš kanāls labāks Wi-Fi?

Kaspars Šēfers

1 min.

Kā rīkoties?

Wi-Fi tīkliem diezgan bieži ir traucējumi no citiem bezvadu tīklu raidītājiem, kā  telefoni, citi maršrutētāji, modemi utt.

Kaut arī vairums bezvadu maršrutētāju piedāvā automātisko kanālu izveidi, to var konfigurēt arī manuāli. Iespējams, ka maršrutētāju bezvadu kanāls pārklājas ar kādu citu ierīces raidītu kanālu, līdz ar to signāls ir vājāks.

Lai atrastu kanālus un redzētu signāla stiprumu, ir jārīkojas šādi:

  1. Start> Run: cmd, lai ievadītu komandrindas
  2. Ievadiet: netsh wlan show all
  3. Vai alternatīva: netsh wlan show networks mode=bssid

Šādi iespējams uzzināt sarakstu ar visiem bezvadu tīklu raisītājiem attiecīgā diapazonā, kā arī tīkla kanālu, signāla stipruma, drošības veidu. Ideālā gadījumā vajadzētu izvēlēties kanālu, kas ir vismaz 3x lielāks vai mazāks par citām ierīcēm.

PS: iesakām novietot savu bezvadu maršrutētāju tālāk prom no DSL modema, barošanas blokiem un citām iekārtām, kuras var radīt elektromagnētisko traucējumu.

Kaspars Šēfers

Jaunākie blog raksti

Tēmas